Blog

PROCES VERLIEZEN= ADVOCAAT VAN DE WINNAAR BETALEN

Wie door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, moet een forfaitaire vergoeding betalen voor de advocatenkosten van wie gelijk kreeg ( art.1022 Gerechtelijk Wetboek) Deze vergoeding wordt de rechtsplegingsvergoeding genoemd, en wordt groter naargelang het belang...

Gedaan met de BVBA in het nieuwe vennootschapsrecht

Sinds 1 mei 2019 is de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Met deze nieuwe wetgeving vallen verschillende vennootschapsvormen weg: we gaan van 17 naar 4 vennootschapsvormen. Wie vanaf 1 mei 2019 een onderneming opricht, dient te kiezen tussen de nieuwe...

Invordering onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen

Invordering onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen: een buitenkans op invordering van uw facturen, zonder dat een klassieke (kostelijke) gerechtelijke procedure dient te worden doorlopen! Een kort en bondig overzicht van de stappen: Client stuurt onbetaalde en...

De week van bemiddeling

De week van 14 tot en met 19 oktober 2019 stond bij vele advocaten en bemiddelaars gekend als de “Mediation Week”, een initiatief van de Federale Bemiddelingscommissie met de steun van de Minister van Justitie. Tijdens deze week poogde men bemiddeling en alternatieve...

Uiterste datum aanvraag overheidscompensaties fipronilcrisis

De uiterste datum aanvraag overheidscompensaties fipronilcrisis is 16.12.19 De landbouwsector m.i.h.b deze van de kippen werd ons land in de zomer van 2017 zwaar getroffen door de Fipronilcrisis. Ingevolge de desinfectering van kippenstallen tegen de bloedluis met een...

Door automatisering wordt een advocaat goedkoper

Wanbetalers: iedereen die zaken doet krijgt er mee te maken. Zo gaat dat : je hebt hard gewerkt, personeel betaald, materiaal aangekocht en nadat de opdracht is vervuld , een factuur opgesteld. Alleen wordt die factuur al eens niet betaald, en dat is zeer vervelend....

Meer mogelijkheden voor de zorgvolmacht

Sedert 1 september 2014 is er in een nieuw wettelijk kader voorzien, waarbij handelingsbekwaamheid het uitgangspunt is en waarbij , naast de reeds bestaande gerechtelijke bescherming ( voorlopig bewindvoering) de mogelijkheid wordt geboden aan de handelingsbekwame...