Aansprakelijkheid voor een forum van een website

De eigenaar van een website moet waken over de inhoud van zijn forums

Op de populaire website www.seniorennet.be kunnen senioren via verschillende forumgroepen allerlei informatie “posten” , die dan door de bezoekers van de website kunnen worden gelezen.

Zo is er een muziekforum, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt om muziek te “posten” en dus te verspreiden, zonder de noodzakelijke toelating van de rechthebbenden, te weten de auteurs/componisten en de platenmaatschappijen.

Per dag werden minstens 100 titels “gepost”, en dit was een van de elementen die bijdroegen aan het commerciële succes van deze website, die uiteraard voordeel heeft bij een groot aantal bezoekers.

Sabam en IFPI maanden Seniorennet aan om aan deze praktijken een einde te maken, maar seniorennet weigerde, onder meer voorhoudend dat zij niet verantwoordelijk is voor wat haar forumgebruikers “posten”, vermits zij enkel een “doorgeefluik” zijn, zoals dat wordt omschreven in art.20en volgende van de wet elektronische handel.

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen, zetelend zoals in kortgeding, oordeelde evenwel dat een website geen doorgeefluik is, en dat op de eigenaar de plicht rust om handelend op te treden om het ontstaan of voortbestaan van schade te verhinderen.

De stakingsvordering werd dus ingewilligd, en aan Seniorennet werd opgelegd dat zij de nodige maatregelen moet treffen om verdere inbreuken op de auteurswet via haar website te verhinderen.

Een website biedt immers de nodige infrastructuur en gelegenheid om auteursrechtelijke ( en andere ) inbreuken mogelijk te maken, en heeft dus de verantwoordelijkheid om in te grijpen wanneer zij deze inbreuken vaststelt.

Doet zij dat niet, dan is zij verantwoordelijk voor de ontstane schade.

De eigenaars van websites zijn dus gewaarschuwd dat zij niet passief kunnen blijven wanneer zij vaststellen dat hun forum wordt gebruikt om inbreuken op de wet te plegen(Rb Antwerpen,5 october 2006, beschikbaar op www.boek9.nl)

Jules De Keersmaecker
adv.jdk@belgavoka.be