Altijd voorrang van rechts, behalve…

Sinds een maart 2007 is de voorrang van rechts altijd van toepassing, ook bij een overtreding door degene die van rechts komt, behalve als men uit een verboden richting komt.

Onlangs werd de wegcode aangepast (K.B. van 29.1.2007, B.S. van 9.2.2007), en sinds een maart 2007 gelden een aantal nieuwigheden met betrekking tot de voorrangregels in het verkeer.

De belangrijkste wijziging is dat men de voorrang van rechts behoudt als men is gestopt vooraleer de andere baan op te rijden.

Minder gekend is dat de voorrang absoluut is, ook voor degene die zelf in overtreding gaat, bij voorbeeld bij het inhalen op het linkerrijvak op een plaats waar dit verboden is.

Ook wie links van de baan rijdt, kan dus de voorrang van rechts inroepen. Echter is er geen voorrang voor wie uit een verboden richting komt.

 

Jules de Keersmaecker

adv.jdk@belgavoka.be