Axel Witsel weze gewaarschuwd!

Een sliding met gestrekt been is een fout in de zin van art. 1382 B.W., en geeft dus aanleiding tot schadevergoeding van slachtoffer van deze tackle.

Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft een arrest geveld in verband met de aansprakelijkheid van een voetbalspeler die met gestrekt been en in volle kracht de tegenspeler onderuit haalt.

Deze  speler beging een zeer brutale overtreding, waarbij hij bij zijn tegenspeler een dubbele scheenbeenbreuk en een kuitbeenbreuk veroorzaakte.

De aanvallende speler (uit een ploeg in provinciale afdeling) werd voor 1 jaar geschorst door de voetbalbond, maar werd bovendien door het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer.

Het Hof oordeelt dat een sliding een toegelaten actie is in de voetbalsport.

Wanneer deze echter wordt uitgevoerd zonder de bal te spelen, terwijl de tegenspeler onderuit wordt gehaald, is een fout in de zin van art. 1382 B.W.

Een normaal voorzichtig en behoedzaam voetbalspeler zou immers, in dezelfde omstandigheden geplaatst, niet een dergelijke sliding uitvoeren, en dat is het foutcriterium in het burgerlijk wetboek.

Alle schade die werd geleden door het slachtoffer moet dan ook door de dader worden vergoed. Door de verzekeraar van de dader werd ten onrechte de uitsluiting van dekking ingeroepen, omdat het uitoefenen van een zekere mate van geweld inherent is aan de voetbalsport en niet kan gelijk gesteld worden met de uitsluitinggrond van “geweldplegingen op personen” zoals voorzien in de verzekeringspolis.

Het optreden van de dader, hoe foutief en zelfs brutaal ook, geschiedde bij het uitvoeren van een actie die nog kadert binnen de uitoefening van de voetbalsport en dus moet de verzekeraar dekking verlenen (Beroep Antwerpen 22 maart 2006)

 

Jules de Keersmaecker
adv.jdk@skynet.be