Banken dienen verplicht de huurwaarborg te verstrekken aan hun klanten

Sinds de vernieuwing van de huurwet ( Wet Onkelinx ) werd de waarborg verkort van drie naar twee maanden voor wie de waarborg direct zelf kan samenstellen of betalen en op een geblokkeerde rekening zetten.

De Wet voorzag eveneens dat de banken de klanten de waarborg dienden “ voor te schieten “ en zich niet konden beroepen op de kredietwaardigheid van de klant. De banken richten zich dan ook tot het Grondwettelijk Hof om deze maatregel te betwisten doch ze vingen bot.  Bij arrest dd 01.09.2008 ( 130/2008 ) werd de regeling bevestigd.

Ondergetekende dient zich niet uit te spreken over de initiële maatregel van de vorige regering doch stelt enkel vast dat het aantal verhuringen daalt, na het in voege brengen van deze nieuwe wet  en dat het begin van de financiële wereldwijde crisis nu net te maken had met het te makkelijk verstrekken van kredieten zonder de kredietwaardigheid te mogen inroepen om de lening niet toe te staan. De lege ferenda heeft men hier dezelfde politiek gevolgd : het Grondwettelijk Hof, dat zich evenmin subjectief uitspreekt over de Wet stelt  enkel dat de regering ( parlement ) deze dergelijke verplichting opleggen kon.

Of dit nu heel belangrijk is, is een andere zaak : in de wandelgangen vertelt men dat de huurwetgeving voor het einde van het jaar regionale materie worden zou, waarna deze Wet door de respectievelijke Gewesten geëvalueerd worden zal en alles opnieuw beginnen kan …

Theo De Beir
tdb@debeir-vanraes.be