Beroep mogelijk bij hoofdelijke aansprakelijkheid voor tewerkstelling illegalen

De wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht wordt aangevuld met een verwijzing naar de schriftelijke kennisgeving die bij tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen wordt verzonden door de inspectiediensten. Daardoor wordt een beroepsmogelijkheid ingesteld tegen eventuele dwangmaatregelen.

Illegale tewerkstelling

 

De nieuwe wet van 30 juli 2013 introduceert een verwijzing naar het recent ingevoegde artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek. Het gaat hier om de sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Die illegale tewerkstelling wordt sinds kort harder aangepakt. Met onder andere een verplichte controle van de verblijfstitel en een aansprakelijkheidsregeling. 

 

Het nieuwe artikel 49/2 omschrijft de verzending van de geschreven kennisgeving die bij tewerkstelling van illegaal verblijvende derdelanders wordt verzonden naar de werkgever die hen tewerkstelt, én naar de personen die hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn. Het artikel vermeldt ook de gegevens die men moet opnemen in die kennisgeving. 

 

De specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid begint pas te lopen vanaf het ogenblik dat de hoofd- of intermediaire aannemers op de hoogte zijn van het feit dat een aannemer in de keten illegale werknemers tewerkstelt. 

 

Beroepsmogelijkheid

 

Dankzij de nieuwe verwijzing wordt er een beroepsmogelijkheid geïnstalleerd tegen de mededeling die de sociale inspecteurs doen om de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling in te stellen. Het beroep wordt ingesteld bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank. De vordering wordt behandeld zoals in kort geding. 

 

De wet van 2 juni 2010 bepaalt namelijk dat iedereen die van oordeel is dat zijn rechten geschaad worden, een beroep kan aantekenen tegen maatregelen die onder andere door de sociaal inspecteurs genomen worden. Dit zijn de maatregelen die genomen worden in uitvoering van artikel 49/2. Vandaar dat de wetgever nu een verwijzing inlast. 

 

Het gaat om inbeslagnemingen, verzegelingen en opsporings- en onderzoeksmaatregelen. 

 

We kunnen er tot slot nog op wijzen dat de wetgever uitdrukkelijk verwijst naar Richtlijn 2009/52/EG. De nieuwe wet van 30 juli 2013 zet die Europese tekst van 18 juni 2009 gedeeltelijke om. Europa heeft namelijk minimumnormen vastgelegd met sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. En België volgt die regels.

In werking

 

De wet van 30 juli 2013 treedt in werking op 6 oktober 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron:Wet van 30 juli 2013 tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, BS 26 september 2013