BTW betalen op vorschotten?

Het HJEG antwoordt op de vraag of de voorschotten met de BTW belast moeten worden (arrest 18.7.2007).

In principe zijn alle leveringen en dienstverleningen onderworpen aan de BTW. De FOD financiën ziet niet graag dat er betalingen zijn die niet aan de taks zijn onderworpen. De wet zegt dat alles wat niet onder leveringen valt een dienstverlening is.

De vraag of voorschotten ook belast moeten worden is omstreden.

In het geschil dat voor het hof kwam ging het erover dat de Société thermale d’Eugénie-les-Bains voorschotten heeft ontvangen die in geval van annulering niet terug betaald moeten worden.

Zijn deze voorschotten dus aan de BTW onderworpen of niet?

Het Hof heeft besloten dat de bedragen die betaald werden en niet teruggegeven worden in geval van annulering, geacht moeten worden een forfaitaire schadeloosstelling te zijn die niet in verband staat met de prestatie van de société thermale.

Het Hof heeft zich in zijn arrest vooral op het feit gestuit dat de betaling van het voorschot niet als een vergoeding van een dienst mag worden aangezien. Dus zonder een dienstverlening in verband met de betaling mag ook geen BTW gevraagd worden. Voorwaarde is wel dat het om een daadwerkelijke schadeloosstelling gaat. Een argument ter ondersteuning van de belastingsplichtige kan in de algemene voorwaarden worden gevonden : inden daarin de voorschotten als forfaitaire schadeloosstelling in geval van annulering wordt voorzien kan dit een bijkomend argument tegen de fiscus zijn.

Rainer PALM
rainer.palm@zians-haas.be
www.zians-haas.be