Btw-plicht ingevoerd voor advocaten (art. 60 en 61 DB)

Advocaten zullen vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig zijn. Hun dienstverlening zal voor hun cliënten dus 21% duurder worden.

De diensten die advocaten in het kader van hun geregelde werkzaamheden verlenen, zijn niet langer vrijgesteld van btw (art. 44, §1, 1e lid van het WIB 1992 werd opgeheven). Vanaf 1 januari 2014 zal op die diensten dus het normale btw-tarief van 21% worden toegepast. België was het laatste land in Europa waar een dergelijke vrijstelling nog bestond. Daartegenover staat dat advocaten als btw-belastingplichtigen de btw op hun aankopen en investeringen zullen kunnen aftrekken.

De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen schrapte eerder al de vrijstelling voor notarissen en gerechtsdeurwaarders.

 Bron:Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS1 augustus 2013 ( art. 60 en 61 DB).