PROCES VERLIEZEN= ADVOCAAT VAN DE WINNAAR BETALEN

Wie door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, moet een forfaitaire vergoeding betalen voor de advocatenkosten van wie gelijk kreeg ( art.1022 Gerechtelijk Wetboek) Deze vergoeding wordt de rechtsplegingsvergoeding genoemd, en wordt groter naargelang het belang...

Gedaan met de BVBA in het nieuwe vennootschapsrecht

Sinds 1 mei 2019 is de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Met deze nieuwe wetgeving vallen verschillende vennootschapsvormen weg: we gaan van 17 naar 4 vennootschapsvormen. Wie vanaf 1 mei 2019 een onderneming opricht, dient te kiezen tussen de nieuwe...
Invordering onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen

Invordering onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen

Invordering onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen: een buitenkans op invordering van uw facturen, zonder dat een klassieke (kostelijke) gerechtelijke procedure dient te worden doorlopen! Een kort en bondig overzicht van de stappen: Client stuurt onbetaalde en...