Nieuws

PROCES VERLIEZEN= ADVOCAAT VAN DE WINNAAR BETALEN

Wie door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, moet een forfaitaire vergoeding betalen voor de advocatenkosten van wie gelijk kreeg ( art.1022 Gerechtelijk Wetboek) Deze vergoeding wordt de rechtsplegingsvergoeding genoemd, en wordt groter naargelang het belang...

Gedaan met de BVBA in het nieuwe vennootschapsrecht

Sinds 1 mei 2019 is de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Met deze nieuwe wetgeving vallen verschillende vennootschapsvormen weg: we gaan van 17 naar 4 vennootschapsvormen. Wie vanaf 1 mei 2019 een onderneming opricht, dient te kiezen tussen de nieuwe...

Invordering onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen

Invordering onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen: een buitenkans op invordering van uw facturen, zonder dat een klassieke (kostelijke) gerechtelijke procedure dient te worden doorlopen! Een kort en bondig overzicht van de stappen: Client stuurt onbetaalde en...

De week van bemiddeling

De week van 14 tot en met 19 oktober 2019 stond bij vele advocaten en bemiddelaars gekend als de “Mediation Week”, een initiatief van de Federale Bemiddelingscommissie met de steun van de Minister van Justitie. Tijdens deze week poogde men bemiddeling en alternatieve...