Nieuws

Meer btw-plichtigen mogen voortaan kwartaalaangiftes indienen

De regering Di Rupo heeft met het koninklijk besluit van 21 december 2013 de drempelbedragen voor het indienen van kwartaalaangiftes in de btw verhoogd (wijziging art. 18, § 2, Btw-KB nr. 1). Naar schatting van de administratie zullen als gevolg daarvan ongeveer...