Nieuws

Vlaanderen repareert regelgeving milieueffectenrapportage

In een arrest van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie t. België) veroordeelde het Europese Hof van Justitie de Vlaamse overheid wegens gebrekkige uitvoering van de richtlijn 85/337/EEG. Deze zogenaamde MER-richtlijn bepaalt dat de potentiële milieueffecten van...

Bewijs inzake verborgen gebreken

Overeenkomstig art. 1641 B.W. is een verborgen gebrek een gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een...

De advocaat : always stand-by

Nieuwe wet op consultatie- en bijstandsrecht verhoor verdachte Het is bekend dat de Belgische wetgeving niet tegemoet kwam aan de verplichting dat een verdachte de mogelijkheid moet hebben bijgestaan te worden door een advocaat als hij wordt ondervraagd door de...