Nieuws

Co-ouders behouden belastingvoordeel voor achttienplusser

Co-ouders hadden tot nu enkel recht op een gedeelde verhoging van hun belastingvrije som als hun kinderen niet-ontvoogd en minderjarig waren. Maar dat verandert vanaf dit jaar. De eis dat beide ouders samen het ouderlijk gezag moesten uitoefenen om recht te kunnen...

Inkomsten uit deeleconomie afzonderlijk belast sinds 1 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 zijn de inkomsten uit diensten die een belastingplichtige (particulier) zelf levert aan derden via een erkend elektronisch platform belastbaar tegen 20%, met een forfaitaire kostenaftrek van 50%. Het effectieve belastingtarief is dus 10%. Er zijn wel...

VOYEURISME STRAFBAAR

Ons strafwetboek is een misdrijf rijker m.n. “voyeurisme”. Op 19.02.2016 verscheen in het Belgische Staatsblad de wet van 01.02.2016 die voyeurisme strafbaar stelt. De noodzaak tot wetgevend ingrijpen kwam er nadat ons hoogste rechtscollege in een arrest van...

Lagere interestvoet bij te late betaling van handelstransactie

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, bedraagt 8% tussen 1 juli en 31 december 2016. Tot eind juni was dat nog 8,5%. Voor leveringen, diensten en werken De termijn waarbinnen een handelstransactie moet worden...