Nieuws

Administratieve vereenvoudiging voor aanvraag milieuvergunning

De Vlaamse Overheid kondigde in een mededeling van 26/09/2008 een grondige actualisatie van de milieuwetgeving in Vlaanderen aan De hele Vlaamse milieuvergunningenreglementering, VLAREM genaamd, trad in werking op 1 september 1991. Deze reglementering evolueert...

Kosteloze Borg : Het Hof van Beroep van Gent heeft ongelijk

Sinds geruime tijd heeft het Hof van Beroep van Gent een afwijkende mening in verband met artikel 80, 3de lid van de faillissementswet. Krachtens deze wet kan een natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde voor een gefailleerde, in bepaalde...

Nieuw bodemdecreet in werking

Sinds 01/06/2008 is het Decreet Bodembescherming en Bodembeheer van 27 oktober 2006 in Vlaanderen van toepassing geworden. In tegenstelling tot het vroeger geldende Bodemsaneringsdecreet wil de actuele regelgeving een duurzaam bodembeleid voeren waarbij de bodems in...