Nieuws

3 stimulerende maatregelen voor de horecasector

Het plan van aanpak voor de horecasector voorziet in een registratieplicht met een geregistreerde kassa – de zogenaamde ‘witte kassa’ – en bijkomende lastenverlagingen voor de sector. Die lastenverlagingen bestaan uit:•een uitbreiding van het systeem van overuren; •de...

Asielzoekers kunnen na 4 maanden aan de slag

De FOD Werkgelegenheid liet eerder al weten dat de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers zou worden ingekort van 6 maanden tot 4 maanden. De sociale partners in de Groep van Tien hadden daar een akkoord over bereikt. Die...