De belastingvrije bonus geldt ook voor de kleine onderneming

Een belastingvrije bonus betalen aan het personeel is mogelijk geworden door de wet van 19/12/07 (Belgisch Staatsblad van 31/12/07) tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008, verder uitgewerkt in CAO NR. 90.

Het principe is dat met het personeel een bepaalde doelstelling wordt afgesproken; Wanneer deze wordt behaald wordt de afgesproken premie betaald.

Tot maximaal EUR 2.200,- per jaar is deze premie voor het persoonslid belastingvrij. De werkgever betaalt slechts 33 % sociale bijdragen op de premie en al deze uitgaven  zijn voor hem fiscaal aftrekbaar.

In een onderneming waar wordt gedacht aan loonsverhoging is dit uiteraard interessant, niet alleen voor de werknemer: Wie bijvoorbeeld aan een werknemer met een netto-loon van  circa EUR 2.000,-  een bijkomende netto-premie van EUR 2.200,- wil toekennen dient hiervoor normaliter circa het driedubbele uit te geven.

Minder bekend is

*          dat enkel een maximum werd gegeven en evident een lagere premiekan overeengekomen worden

*          dat deze premie niet meer terugkomt in het referteloon (bijvoorbeeld voor vakantiegeld, opzegvergoeding,…)

*          dat deze premie ook kan worden afgesproken in een onderneming met slechts één werknemer

*          dat het te bereiken doel niet noodzakelijk een bepaalde omzet of winst hoeft te zijn, ook een ander criterium kan afgesproken worden, voor zover het objectief meetbaar is (bijvoorbeeld  een bepaald aantal dossiers of aantal klanten) .

Een en ander betekent dus dat dit ook voor kleine ondernemingen, bijvoorbeeld  vrije beroepen (zelfs met  slechts één secretaresse..) een mooie gelegenheid is efficiënt een loonsverhoging toe te kennen.

In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan dit nuttig zijn.  De te vervullen formaliteiten vallen al bij al wel mee, zeker wanneer ze tegen het resultaat worden afgewogen.

Guido Van den Eynde
guido@devosvde-law.be
www.devosvde-law.be