De fiscus kan de timesheets inzien

Een advocaat is gebonden door zijn beroepsgeheim, ook tegenover de fiscus. De gegevens van de cliënten mag hij dus aan niemand meedelen. Hoever strekt dit ?

Wanneer een advocaat controle van de belastingen krijgt, kan de controleur inzage vragen van de cliëntendossiers.

Kan de advocaat zich dan op zijn beroepsgeheim steunen om die inzage te weigeren? Het is uiteraard zo dat de gegevens die een advocaat van zijn cliënten krijgt, aan niemand mag mededelen, ook niet aan een belastingscontroleur.

De weigering tot mededeling is enkel te verantwoorden in het belang van de cliënt, niet in het belang van de advocaat die wordt gecontroleerd.
De advocaat mag dus geen enkele informatie verstrekken over de cliënt, geen contracten van de cliënt, geen brieven, adviezen, nota’s etc. Maar de eigen timesheets van de advocaat vallen daar niet onder. Die bevatten dus geen vertrouwelijke gegevens, en kunnen dus door de fiscus worden nagekeken (Brussel, 30 november 2006).

 


Jules De Keersmaecker

adv.jdk@belgavoka.be