De gerechtelijke molen maalt voortaan sneller

Kamer en Senaat hebben het gerechtelijk wetboek gewijzigd, om de gerechtelijke molen voortaan sneller te laten gaan.

Hierbij in het kort de belangrijkste wijzigingen:

 

Art 700: de dagvaarding blijft de gewone vorm van het opstarten van de procedure, maar een foutieve rechtsingang is slechts nietig bij belangenschade, en kan gedekt worden.


Art 735 is nu altijd van toepassing bij een aantal evidente dossiers (niet betwiste vorderingen, voorafgaande maatregelen,taalwijziging,bevoegdheid, betalingsfaciliteiten ).


Art.747: uiterlijk zes weken na de inleiding bepaalt de rechtbank het tijdsverloop van de rechtspleging. De pleitdatum is uiterlijk drie maanden na de laatste conclusies.
Conclusies die te laat ter griffie worden neergelegd of aan de tegenpartij gezonden, worden ambtshalve uit de debatten geweerd.


Art 751 wordt afgeschaft

Art 756: partijen moeten hun stukken 15 dagen voor de pleitdatum neerleggen

 

Jules de Keersmaecker

adv.jdk@belgavoka.be