De nieuwe belgische wetgeving inzake volgrecht

De wet van 4 december 2006 inzake het volgrecht regelt het recht van de auteur van grafische en beeldende kunst, op een vergoeding bij sommige doorverkopen van zijn creatie.

Om de beeldende en grafische kunstenaars te laten delen in het succes van hun werken, werd een volgrecht ten voordele van de kunstenaar gevestigd bij doorverkoop van de werken , ingeval actoren uit de professionele kunsthandel , zoals veilinghuizen, kunstgaleries of andere kunsthandelaren, betrokken zijn als verkopen, koper of tussenpersoon.

De wet bepaalt een degressief tarief, van toepassing op deze doorverkoop vanaf 1.250 euro , buiten BTW. Op de laagste schijf is 4% van toepassing , en dit gaat degressief omlaag, tot 0,25%, en tot een maximum volgrecht van 12.500 euro.

Merkwaardig is te moeten vaststellen dat de wetgever enkel een bepaalde wijze van doorverkoop voor ogen heeft, en bv niet de handel via E-Bay, door vzw’s , en dergelijke.

Jules De Keersmaecker

adv.jdk@belgavoka.be