De week van bemiddeling

De week van 14 tot en met 19 oktober 2019 stond bij vele advocaten en bemiddelaars gekend als de “Mediation Week”, een initiatief van de Federale Bemiddelingscommissie met de steun van de Minister van Justitie. Tijdens deze week poogde men bemiddeling en alternatieve geschillenbeslechting te promoten: een nobel doel waar AGREMENTOR, THE LAW FIRM (Brussels), alsook vele andere advocatenkantoren van AVOLINK, volledig achter staan. Dit blijkt uit de oplossingsgerichte aanpak die de kantoren hanteren in hun dagdagelijkse praktijk.

Naar de rechtbank gaan om een geschil op te lossen kost vaak veel tijd en is zeer belastend. Het zorgt voor onzekerheid en stress: je neemt het heft niet meer in eigen handen. Bemiddeling zorgt ervoor dat je een geschil kunt oplossen op een vluggere, minder kostelijke en vertrouwelijke manier en leidt er ook toe dat de vriendschappen en relaties tussen partijen op lange termijn behouden kunnen worden. De tussenkomst van een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale (erkende) bemiddelaar verbetert de communicatie tussen partijen en zorgt ervoor dat de problemen en frustraties, al dan niet gekend, effectief besproken worden. Het traject is vrijwillig, wat inhoudt dat beide partijen akkoord moeten zijn om met elkaar aan tafel te zitten en dat eenieder op elk moment kan beslissen de bemiddeling te stoppen. De vrijwilligheid impliceert dat het jouw eigen keuze is, wat het gevoel van controle over de zaak en de eventuele overeenkomst versterkt.

De vertrouwelijkheid van een bemiddeling zorgt er ook voor dat partijen in alle rust en sereniteit aan tafel kunnen zitten en open met elkaar het gesprek kunnen aangaan. Indien de bemiddeling niet lukt, wat uiteraard altijd mogelijk is, dan kan wat meegedeeld is geweest niet gebruikt worden voor de rechtbank.

Veel advocaten binnen het advocatennetwerk AVOLINK zijn zelf bemiddelaar en hebben de nodige opleidingen daartoe gevolgd. Dat maakt van hen gespecialiseerde advocaten die u goed kunnen adviseren en bijstaan tijdens onderhandelingen en bemiddelingen. U kunt ook op hen beroep doen als bemiddelaar en eveneens vragen om tussen te komen in een geschil als raadsman.

Neem gerust contact op met ons secretariaat of met de respectievelijke kantoren om de mogelijkheden na te gaan. De oplossingsgerichte aanpak die wij hanteren zorgt ervoor dat uw probleem op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden behandeld en opgelost.

Theo de Beir