Dienst voor alimentatievorderingen – ook voor onderhoudsplichtige in het buitenland

Indien de onderhoudsplichtige in het buitenland woont en in België geen inkomen verwerft, was de Dienst voor alimentatievorderingen niet bevoegd de alimentatievorderingen aan de onderhoudsgerechtigde uit te betalen. Het Arbitragehof heeft de ongrondwettigheid van deze bepaling met een arrest van 14.6.2006 vastgesteld.

De wet van 21.2.2003 heeft een Dienst voor alimentatievorderingen opgericht. Op basis van deze wetgeving was de Dienst voor alimentatievorderingen onder bepaalde voorwaarden ertoe verplicht alimentatievorderingen aan onderhoudsgerechtigde uit te betalen. Een van de voorwaarden was dat de onderhoudsplichtige zijn woonplaats in België had of hier een  inkomen verwierf.

De oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was dat alle onderhoudsgerechtigde kinderen en echtgenoten of partners een beroep zouden kunnen doen op de tegemoetkoming van de Dienst voor alimentatievorderingen. Op basis van budgettaire overwegingen werd de voorwaarde gesteld dat de onderhoudsplichtige zijn woonzetel in België moest hebben of dat hij in België een inkomen had. Het Arbitragehof heeft de budgettaire bekommernissen niet aanvaard en beslist dat het ongrondwettig was dat de Dienst voor alimentatievorderingen niet moest tussen komen indien de onderhoudsplichtige in het buitenland woonde of in België over geen inkomen beschikte.

De wetgever was zich zeker van deze discriminatie bewust een heeft al bij de programmawet van 11.7.2005 de voorwaarde van een woonplaats in België of van een inkomen in België geschrapt…

Het is dus definitief duidelijk dat de Dienst voor alimentatievorderingen voor onbetaalde onderhoudsgelden moet tussenkomen, ook indien de onderhoudsplichtige in het buitenland woont en geen inkomen in België heeft.

Guido ZIANS
www.zians-haas.be