Door automatisering wordt een advocaat goedkoper

Wanbetalers: iedereen die zaken doet krijgt er mee te maken.

Zo gaat dat : je hebt hard gewerkt, personeel betaald, materiaal aangekocht en nadat de opdracht is vervuld , een factuur opgesteld.

Alleen wordt die factuur al eens niet betaald, en dat is zeer vervelend. Meer zelfs, ongeveer 25% van de faillissementen worden veroorzaakt door wanbetalers.

De enige die hier écht kan aan verhelpen is een advocaat. Niet alleen kan hij met kennis van zaken adviseren vooraleer met een bepaalde partner zaken wordt gedaan, kan hij sluitende contracten opstellen, maar ook en misschien vooral is hij veruit het meest geschikt om facturen in te vorderen.

Anders dan incassobureau’s maakt een advocaat wel indruk bij een wanbetaler, anders dan deurwaarderskantoren kan een advocaat ook de mogelijke discussiepunten over de correcte uitvoering van de afspraken analyseren en al dan niet minnelijk afronden.

In het kader van de IOS-procedure ( Invordering van onbetwiste schulden) kunnen onze advocatenkantoren alles wat gestandiseerd kan worden, automatiseren en hierdoor goedkoper maken. Gedaan met het omslachtige werk van facturen opsturen, of invoeren in een Excel bestand.

Automatische gegevensoverdracht laat toe de dossiers sneller en goedkoper te behandelen.

En zo kan een advocatenkantoor full support aan zijn cliënten geven aan een prijs die meer dan competitief is met ondernemingen die veel minder geschoold zijn, en die elk dossier waar enige juridische vraagtekens bij gesteld worden, uiteindelijk ofwel op zijn beloop laten, ofwel toch moeten doorverwijzen naar een advocaat.

De rekening is dan snel gemaakt: goede raad: een advocaat.

Jules De Keersmaecker