Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht in 2014

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan het indexcijfer. De geïndexeerde bedragen voor 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013.

Geïndexeerde bedragen

 

Onder bepaalde drempels is het loon maar beperkt, of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of overdracht. De wettelijke bedragen uit het Gerechtelijk Wetboek worden elk jaar geïndexeerd op basis van het indexcijfer van november. Na afronding gelden voor 2014 de volgende ‘plafonds’: 

 

Beroepsinkomsten
Vatbaar voor beslag of overdracht
Nettomaandinkomen in 2014 (in euro)
Nettomaandinkomen in 2013 (in euro)
0
Tot 1.069
Tot 1.059
20%
1.069 – 1.149
1.059 – 1.138
30%
1.149 – 1.267
1.138 – 1.255
40%
1.267 – 1.386
1.255 – 1.373
100%
Meer dan 1.386
Meer dan 1.373

 

Vervangingsinkomsten
 

Vatbaar voor beslag of overdracht
Nettomaandinkomen in 2014 (in euro)
Nettomaandinkomen in 2013 (in euro)
0
Tot 1.069
Tot 1.059
20%
1.069 – 1.149
1.059 – 1.138
40%
1.149 – 1.386
1.138 – 1.373
100%
Meer dan 1.386
Meer dan 1.373

 

Verhoging per kind ten laste

 

Het niet voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte van het inkomen mag in 2014 met 66 euro verhoogd worden per kind ten laste. In 2013 was dat 65 euro. 

 

Kinderen van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht kunnen maar als kinderen ten laste beschouwd worden als hun eigen inkomsten ónder specifieke drempelbedragen blijven. Ook die drempels worden elk jaar geïndexeerd. 

 

Vanaf 1 januari 2014

 

Alle geïndexeerde drempelbedragen gelden vanaf 1 januari. 

 

Bron:Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 23 december 2013