Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2013

De nieuwe drempels zijn het Belgisch Staatsblad van 19 december 2012 verschenen.

Een koninklijk besluit van 13 december 2012 heeft de nieuwe drempelbedragen aan de indexontwikkeling aangepast.

Beroepsinkomsten

% toegelaten

bedrag

tot 1.059 €

0 %

0 €

1.059 – 1.138 €

20 %

15,80 €

1.138 – 1.255 €

30 %

35,10 €

1.255 – 1.373 €

40 %

47,20 €

meer dan 1.344 €

100 %

alles

Deze bedragen worden met 65 € verhoogd voor elk kind ten laste.

Voor achterstallig onderhoudsgeld zijn deze drempelbedragen niet toepasbaar.

Indien vervangingsinkomsten betaald worden, zijn volgende drempels toepasbaar:

Vervangings-inkomsten

% toegelaten

bedrag

tot 1059 €

0 %

0 €

1.059 – 1.138 €

20 %

15,80 €

1.138 – 1.373 €

40 %

94,00 €

meer dan 1.373 €

100 %

alles

Guido ZIANS

Tel. 00 32 80 280 900
guido.zians@zians-haas.be
www.zians-haas.be