Echtscheiding door onderlinge toestemminng – onderhandse akte ?

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming kunnen de partijen opteren voor een onderhandse akte, in plaats van een notariele? Dit lijkt op het eerste gezicht goedkoper, maar dit is op termijn niet altijd zo.

Er kunnen namelijk ernstige problemen ontstaan wanneer de akte moet worden ten uitvoer gelegd, omdat een van de partijen de overeenkomst niet naleeft.

Een onderhandse akte mist immers uitvoerbare kracht,behalve voor wat betreft de overeenkomsten met betrekking tot de minderjarige kinderen, vermits op dat punt het vonnis de overeenkomst homologeert ,waardoor dit gedeelte van de voorafgaande overeenkomst kracht van gewijsde krijgt (art.1298 Ger.Wetb.).

Voor de andere aspecten van de regelingsakte is een nieuwe tussenkomst van de rechter noodzakelijk (Vred.Oostende, tweede kanton,29 februari 1996,A.J.T.1997-1998-249) 

Jules de Keersmaecker
de.keersmaecker.jules@skynet.be