Een bouwgrond voordelig schenken kan nog tot eind 2011

De Vlaamse regering heeft beslist om het systeem van verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden te verlengen tot 31 december 2011.

Deze maatregel heeft als doel om zoveel mogelijk slapende bouwgronden te activeren en de bouwsector een duwtje in de rug te geven.

Vooral een schenking van een bouwgrond aan echtgenoot of echtgenote, of aan de kinderen kan aan interessante tarieven gebeuren.

Het verlaagd schenkingstarief kan slechts worden genoten als de Vlaamse schenkings-rechten van toepassing zijn. Dit is enkel het geval als de schenker zijn woonplaats in Vlaanderen heeft. Waar de bouwgrond exact gelegen is, heeft geen belang.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en anderzijds aan andere personen.

De volgende tarieven zijn van toepassing:

Schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten

Schijven

Rechte lijn en tussen echtgenoten

0,01 € – 12.500 €

1 %

12.500 € – 25.000 €

2 %

25.000 € – 50.000 €

3 %

50.000 € – 100.000 €

5 %

100.000 € – 150.000 €

8 %

150.000 € – 200.000 €

14 %

200.000 € – 250.000 €

18 %

250.000 € – 500.000 €

24 %

Boven de 500.000 €

30 %

Schenkingen aan andere personen

 

Schijven

Tussen broers en zussen

Tussen ooms en tantes en

neven en nichten

Tussen alle andere

personen

0,01 € – 150.000 €

10 %

10 %

10 %

150.000 € – 175.000 €

50 %

55 %

65 %

boven de 175.000 €

65 %

70 %

80 %

Jules de Keersmaecker
adv.jdk@skynet.be