Een nieuw rijbewijs : G – voor landbouwvoertuigen

Een Koninklijk besluit van 1.9.2006 (Belgisch Staatsblad van 6.9.2006) regelt de invoering van een rijbewijs categorie G voor land- en bosbouwvoertuigen vanaf 15.9.2006 voor het besturen op de openbare weg.

Het K.B. houdt overgangsmaatregelen in. Bestuurders geboren voor 1.10.1982 moeten geen rijbewijs van categorie G halen. Bestuurders geboren tussen 1.9.1982 en 31.8.1986 en de bestuurders geboren sinds 1.9.1986 – indien zij in bezit van een getuigschrift voor het besturen van een landbouwtrekker of een rijbewijs B zijn – hebben tot 31.12.2008 een vrijstelling voor de trajecten tussen de hoeve en het veld.

De minimumleeftijd om dit rijbewijs van categorie G te behalen is 16 jaar. De kandidaat moet zowel slagen in een specifiek theoretisch examen als in een specifiek praktisch examen.

Guido ZIANS
www.zians-haas.be