Een warme bakker is niet noodzakelijk een wakkere bakker

Een organisatie deponeerde in 2001 bij het Beneluxmerkenbureau het logo ?De Wakkere Bakker?. In 2004 deponeerde een bedrijf het logo ?De Warme Bakker?. De eerste vond dat de tweede een merkinbreuk pleegde, en vorderde dat de rechter het tweede depot zou laten doorhalen.Ten onrechte stelt de rechter.

Sinds het jaar 2000 wordt door de v.z.w. VLAM een campagne gevoerd rond de persoon van de “WAKKERE BAKKER”, en hiervoor werd een logo ontwikkeld, uitgebouwd en gedeponeerd rond de woorden “DE WAKKERE BAKKER”, in een bepaalde schrijfwijze, met bepaalde kleuren, en met de afbeelding van een croissant.

Mogelijk bracht dit een andere firma op ideeën, want in het jaar 2004 lanceerde en deponeerde de N.V. Ceres het logo met de woorden  “DE WARME BAKKER”, met in de vormgeving ook een croissant. Klinkt dat niet verdacht gelijk, zijn de croissants niet dezelfde?

In zijn beschikking van 21 september 2007 oordeelde de Rechtbank van Koophandel van Brussel dat bij de beoordeling van het onderscheidend beschrijvend karakter van een logo moet worden uitgegaan van de totale indruk van het werk. Men dient dus niet analytisch tewerk te gaan, maar het merk in zijn globaliteit te beoordelen. De Rechtbank stelt dat bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken, het merk in zijn geheel in aanmerking moet genomen worden, de totale indruk van belang is, en meer aandacht dient te worden besteed aan de gelijkenissen dan aan de verschillen. De overeenstemming tussen merk en teken moet dus op globale, intuïtief synthetische wijze worden beoordeeld, verwijzend naar het Hof van Justitie dat stelt dat de globale beoordeling wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, dient te berusten op de totale indruk die door het merk en het aan-gevochten teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidene en dominerende bestanddelen. De norm is hier het beeld dat wordt opgeroepen voor de gemiddeld geïnformeerde omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soortproducten/diensten.

De rechtbank stelt vast dat de totale indruk van beide merken visueel totaal verschillend zijn omdat tussen de gebruikte schrijfwijze van de woorden, de gebruikte kleuren, de gebruikte figuratieve elementen en de vormgeving geen enkele gelijkenis bestaat. Er is ook geen auditieve gelijkenis tussen de woorden “warme” en “wakkere”.

Derhalve besluit de rechter dat er geen overeenstemmende en dus verwarrende tekens zijn tussen de “warme bakker” en de “wakkere bakker”, en wordt de vordering afgewezen
(Rb. van Koophandel Brussel, 21 september 2007) (V.Z.W. VLAN/N.V. CERES).

Jules de Keersmaecker
de.keersmaecker.jules@skynet.be