Eind 2014 geen hondentatoeages meer, wel online-registratie in databank

Vanaf 29 december 2014 moet iedere hond een microchip krijgen. En dat voor ze 8 weken oud zijn. Identificeren via een tatoeage is dan niet meer toegestaan. Daarnaast wordt de registratieprocedure geïnformatiseerd: dierenartsen zullen gechipte honden online kunnen registeren in een nationale databank bij de FOD Volksgezondheid. Dit moet het aantal fouten bij de gegevensinput verkleinen.

Identificatie alleen nog door microchip

 

Sinds 1 september 1998 moet iedere hond in ons land geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Vanaf 29 december 2014 zullen die gegevens (hoofdzakelijk) online worden verzameld in de nationale hondendatabank bij de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid. Momenteel verloopt de registratieprocedure manueel, via de Belgische vereniging voor de identificatie en registratie van honden registratie, wat risico’s op fouten met zich meebrengt. 

 

Bovendien zal de identificatie binnenkort alleen nog gebeuren door het inbrengen van een microchip. Er wordt volledig afgestapt van het systeem met tatoeages. Alleen steriele microchips die beantwoorden aan de ISO-normen 11784:1996 E en 11785:1996 E zijn toegelaten. 

 

De chip moet door een dierenarts worden ingeplant voordat de hond 8 weken oud is. Dat is een pak vroeger dan vandaag. Op dit moment hebben baasjes immers 2 maanden langer de tijd om hun viervoeter te laten identificeren. 

 

De dierenarts verifieert de leesbaarheid en de werking van de chip voor en na de inplanting. De verdeler van de chips bezorgt de nummers en de gegevens van de persoon aan wie hij de chips geleverd heeft binnen de 2 werkdagen elektronisch aan de FOD Volksgezondheid. 

 

Identificatie verplicht vóór handel

 

Net zoals vandaag is identificatie verplicht voordat honden verhandeld worden. Een geïdentificeerde hond mag echter verhandeld worden zonder voorafgaande registratie in de databank wanneer:
de hond geboren is bij een kweker en binnen de 8 dagen na identificatie verhandeld wordt aan een erkende kwekerij of naar het buitenland;
de hond afkomstig is uit het buitenland en wordt binnen de 8 dagen na de identificatieprocedure verhandeld naar het buitenland. 

 

Honden afkomstig uit het buitenland die meer dan 8 weken oud zijn op het moment dat ons land worden binnengebracht, moeten binnen de 8 dagen na aankomst worden geregistreerd. 

 

Papieren of elektronische identificatiecertificaat

 

Eigenaars die hun hond hebben laten identificeren, ontvangen een identificatiecertificaat en een paspoort. 

 

Het identificatiecertificaat kan zowel op papier of elektronisch worden afgeleverd. Wie kiest voor een papieren versie, krijgt van de dierenarts op het moment van de inplanting van de chip alleen een kopie van het document (wit) en het paspoort. Het is de dierenarts die het certificaat heeft ingevuld en het chipnummer in het paspoort heeft vermeld. Het originele roze certificaat wordt door de dierenarts binnen de 8 dagen naar de FOD gestuurd. Hij bewaart zelf de groene kopie tot een jaar na de identificatie. 

 

Bij de elektronische procedure moet de dierenarts het certificaat invullen binnen de 8 dagen na identificatie. Hij attesteert de juistheid van de gegevens met behulp van zijn elektronische identiteitskaart en stuurt het certificaat door naar de FOD. Onmiddellijk na verzending ontvangt de dierenarts een elektronische kopie van het ingevulde certificaat. Hij bezorgt die kopie aan de eigenaar van de hond en bewaart zelf een exemplaar tot een jaar na de identificatie. Op het ogenblik van de inplanting van de chip ontvangt het baasje dus alleen het paspoort. Erkende kwekerijen en asielen kunnen de gegevens op het certificaat vooraf invullen. 

 

Een identificatiecertificaat kost 10,20 euro. Voor het paspoort wordt een forfaitaire bijdrage gevraagd van 0,75 euro. 

 

Registratiecertificaat met zelfklevende etiketten

 

Na ontvangst van het identificatiecertificaat registreert de FOD de gegevens van de hond en zijn baasje in de databank. De eigenaar van de hond ontvangt een registratiecertificaat en een kaart om later gegevens te kunnen wijzigen. Het certificaat bestaat uit zelfklevende etiketten die onmiddellijk na ontvangst op het paspoort moeten worden gekleefd. 

 

Bij elke gegevenswijziging (m.u.v. van de naam van de hond, de kleur en het type van de vacht) stuurt de FOD een nieuw certificaat en een nieuwe kaart naar de eigenaar. Bij verhuis van de hond naar het buitenland vermeldt de databank alleen dat de hond zich niet meer in ons land bevindt. 

 

Toegang tot databank beperkt

 

De gegevens in de databank kunnen 24u op 24 geconsulteerd worden via internet op per telefoon. Al heeft niet iedereen toegang tot de gegevens. 

 

Wanneer een baasje heeft aangegeven dat hij zijn gegevens en die van zijn hond geheim wil houden, dan krijgen alleen hijzelf en de bevoegde overheid in het kader van de Wet dierenbescherming en de Dierengezondheidswet toegang tot de databank. Om het baasje van een dolende, verloren of achtergelaten hond terug te vinden kunnen ook de dierenartsen en asielen de gegevens raadplegen. Zijn de gegevens niet geheim dan kan ook ‘elke persoon die beschikt over het correcte identificatieteken van het dier’ de databank consulteren om het baasje terug te vinden. 

 

Tatoeage niet meer leesbaar?

 

Indien de microchip of, voor honden geregistreerd voor 29 december 2014, de tatoeage niet meer leesbaar is, moet een baasje zijn hond zo snel mogelijk opnieuw laten identificeren. De dierenarts plant een nieuwe microchip in en levert een nieuw paspoort af. Hij geeft het onleesbaar geworden chipnummer door aan de FOD Volksgezondheid. 

 

Vanaf 29 december 2014

 

De bepalingen worden ingevoerd door een KB en MB van 25 april 2014. Het MB zegt voornamelijk hoe de certificaten, fiches en kaarten er moeten uitzien en legt de inhoud vast.

 Beide besluiten treden in werking op 29 december 2014. Worden opgeheven:

het KB van 28 mei 2004 over de identificatie en registratie van honden;
het MB van 18 juni 1998 over de erkenning van verenigingen die honden tatoeëren;
het MB van 8 juni 2004 over de aanwijzing van de verenigingbelast met het beheer van het centrale register voor identificatie van honden.

 Bron:Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden, BS 27 juni 2014.

Bron:Ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden, BS 27 juni 2014.