Einde voor reclameronselaars ?

Sinds 17 september 2011 is het eenvoudiger om contracten met reclameronselaars voor nietig te verklaren.

De praktijken van de reclameronselaars zijn bekend : zelfstandigen of onderneming ontvangen brieven met foutieve gegevens met de vraag om correctie. Vaak wordt door dit feit al onbewust een bestelling voor een dure en nutteloze “bedrijvengids” geplaatst.

De nieuwe wetgeving vereist dat de documenten ondubbelzinnig vermelden dat de werving een aanbod van overeenkomst tegen betaling uitmaakt. Het is ook nodig dat de duur en de prijs in het vet en in het grootste lettertype op de documenten vermeld worden.

Bij inbreuk op deze regels is de bestelling niet geldig en overtreders zullen worden bestraft met forse geldboetes.

Guido Zians
Tel. 080 / 280 900
guido.zians@zians-haas.be
www.zians-haas.be