Europese rijbewijscode voor alcoholslot

Chauffeurs die op bevel van de rechter alleen nog mogen rijden met een voertuig uitgerust met een alcoholslot, krijgen binnenkort code 69 op hun rijbewijs. Europa voert deze geharmoniseerde rijbewijscode in om lidstaten beter bekend te maken met het alcoholslot. De Europese Commissie wil immers dat de lidstaten meer en vaker voor deze optie kiezen om rijden onder invloed tegen te gaan.

Momenteel gebruiken heel wat lidstaten een nationale rijbewijscode voor het alcoholslot. Maar die code geldt alleen op nationaal grondgebied. Terwijl de Europese codes in de hele unie van toepassing zijn. Chauffeurs die in ons land moeten rijden met een alcoholslot krijgen momenteel code 112 op hun rijbewijs. De lidstaten krijgen nog tot 1 januari 2017 de tijd om zich aan de regels uit Richtlijn 2015/653 aan te passen.

Met die richtlijn wordt trouwens de hele lijst met geharmoniseerde codes geactualiseerd. Heel wat medische codes en subcodes wijzigen ‘in het licht wat de technische en wetenschappelijke vooruitgang’. Voornamelijk in functie van de technische ondersteuning van bestuurders met een handicap. De codes zijn voortaan ‘functiegeoriënteerd’ waardoor technologische ontwikkelingen makkelijker in aanmerking kunnen worden genomen. Er werden onder meer codes ingevoerd voor het besturen van voertuigen die zijn aangepast aan de maximale kracht die de bestuurder kan leveren. Mensen met een handicap moeten immers aangemoedigd worden om reguliere voertuigen te besturen zonder dat daar al te veel technische aanpassingen moeten aan gebeuren.

Daarnaast werden er 9 codes voor beperkt gebruik ingevoerd. Heel wat codes die momenteel al gelden voor medische factoren kunnen ook van toepassing zijn in andere situaties met een hoog risico, bijvoorbeeld bij beginnende of oudere bestuurders. Nieuw zijn onder meer codes 61 (alleen rijden bij daglicht), 63 (alleen rijden zonder passagiers) en 67 (rijden op de snelweg niet toegestaan). Ook code 69 voor voertuigen met een alcoholslot valt in deze categorie.

Verder werden ook heel wat codes geschrapt, samengevoegd of ingekort als administratieve vereenvoudiging.

Richtlijn 2015/653 treedt in werking op 15 mei, 20 dagen na publicatie in het Europees Publicatieblad.

Bron:Richtlijn (EU) 2015/653 VAN DE COMMISSIE van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, Pb.L. 25 april 2015, afl. L107/68.