Google News citeert niet, maar copieert

De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel heeft op 13 februari 2007 geoordeeld dat Google News de wet van 10 augustus 1998 betreffende de rechts-bescherming van databanken schendt

Google bood aan zijn bezoekers “GOOGLE NEWS” aan, waarbij ondermeer duizenden artikels uit de Belgische dagbladpers konden gelezen worden via Google News.

Google News geeft enkel de titels weer, en enkele uittreksels.

Wanneer de internetgebruiker het hele artikel wil lezen wordt hij door Google, via een hyperlink, verbonden met de internetsite van het betreffende dagblad.

Dit is echter enkel mogelijk wanneer het artikel op deze site nog te raadplegen is.

Eens dit artikel niet meer op de site voorkomt, “helpt” Google om de artikelen toch gratis te lezen, en dit niet meer via een hyperlink naar het dagblad, maar via Google zelf, die al deze artikelen heeft opgeslagen in zijn eigen geheugen.

Waar de internetgebruiker normaal gesproken nu zou moeten betalen aan de uitgever om het artikel nog te lezen, kan hij het via Google News gratis raadplegen.

Google meent dat dit kan, omdat haar manier van handelen wordt beschermd door het citaatrecht.

De rechtbank oordeelde dat het hier evenwel niet gaat om een citaat, omdat een citaat zich moet situeren in een groter geheel, waarbij een bewering of een mening wordt ondersteund door dit citaat.

Google geeft gewoon het hele artikel weer.

Google maakt een substantiële reproductie en een mededeling van het werk, zonder toelating van de auteur.

Jules de Keersmaecker
de.keersmaecker.jules@skynet.be