Handelspraktijken : stilzwijgende verlenging contract beperkt

Wetswijziging: Betere bescherming van de consument bij contracten dienstverlening van bepaalde duur gesloten vanaf 4 juni 2007.

De consument wordt door het nieuw artikel 39 bis van de Wet op de Handelspraktijken beter beschermd wanneer hij een overeenkomst voor dienstverlening van een bepaalde duur aangaat.

Vooreerst dienen clausules van stilzwijgende vernieuwing apart in vet en in een kader vermeld op de eerste bladzijde, met een aantal verplichte vermeldingen.

Vervolgens kan het stilzwijgend ververlengde contract tijdens de hernieuwing op elke ogenblik door de consument worden opgezegd met een contractueel bepaalde opzegtermijn. Deze opzegtermijn mag evenwel in geen geval langer zijn dan één maand. De wet voorziet dat bij KB deze bescherming mag uitgebreid worden naar overeenkomsten voor levering van bepaalde categorieën van producten, wat ongetwijfeld nog zal volgen.

Guido VAN DEN EYNDE
guido@devosde-law.be