Handen af van mijn huis

De wet van 25 april 2007 beschermt de zelfstandige tegen beslag op zijn hoofdverblijfplaats.
Hij moet hiervoor ? met akkoord van zijn echtgenote of echtgenoot – een ?verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag? afleggen bij de notaris.

Vanaf de inschrijving van deze verklaring bij de hypotheekbewaarder, is hij beschermd voor beslag op basis van commerciële schuldvorderingen die na die datum zijn ontstaan.

Door deze nieuwe regeling heeft een zelfstandige/vrije beroeper in hoofdberoep de mogelijkheid om de rechten die hij bezit in het onroerend goed waar hij ook de facto woont te beschermen tegen beslag door een commerciële schuldeiser.

Het gaat dus om vorderingen voortkomende uit de zelfstandige activiteiten, met inbegrip van de fiscale en sociale schulden.

Indien de oppervlakte die wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden 30% of meer van de volledige oppervlakte betreft, geldt de bescherming uitsluitend voor het gedeelte dat als hoofdverblijfplaats dient, én mits vooraf statuten van mede-eigendom zijn opgesteld.

Vallen niet onder deze bescherming: schulden die niets of niet exclusief te maken hebben met de zelfstandige activiteit (personenbelasting, schadevergoeding voor niet-professionele fout…)en schulden voortkomend uit een fout die heeft geleid tot veroordeling door de strafrechter.

Alle zelfstandigen ten lande, haast U dus naar de notaris.Maar vergeet er niet bij dat de bankier aan wie U krediet wil vragen, van U waarschijnlijk een zekerheid zal eisen, die niet het eigen huisje is. Moeder of vader misschien? Of zijn die ook zelfstandige?

Jules de Keersmaecker
adv.jdk@belgavoka.be