Het beroep door een burgerlijke partij in strafzaken, bij stilzitten van de Procureur

Wanneer een burgerlijke partij de enige is die beroep aantekent tegen een strafvonnis waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken, dan kan de beroepsrechter de ten laste leggingen bewezen verklaren, ondanks het feit dat het beroep enkel op burgerlijk gebied wordt ingesteld.

Immers, het gezag van gewijsde van de vrijspraak op strafgebied strekt zich niet uit tot de burgerlijke rechtsvordering van de burgerlijke partij die hoger beroep aantekende.

In het uitoefenen van haar recht op hoger beroep kan de burgerlijke partij niet gehinderd zijn door het feit dat het Openbaar Ministerie op haar beurt geen beroep heeft aangetekend.  Zo vormt een in kracht van gewijsde gegane vrijspraak op strafgebied geen hinderpaal voor het verder zetten van de civielrechtelijke vordering op het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij.  In dat geval heeft de rechter op hoger beroep het recht het misdrijf bewezen te verklaren en te onderzoeken of het oorzaak was van de schade.

Het Hof is hier zelfs toe verplicht (zie beroep Gent, 24e Kamer, inzake S./Ide en Cassatie 8 oktober 1974, R.W. 1974-1975, 995)

 

Jules De Keersmaecker
adv.jdk@skynet.be
Tel. 015 / 41 33 91