Het publiekmededelingsrecht na het arrest van het Hof van justitie van 7 december 2006: een hotelkamer is geen privé terrein.

In een zaak tegen de Rafael Hoteles oordeelde het Hof van Justitie dat de hotelier een mededeling aan het publiek doet ( en dus rechten moet betalen) als hij naar de tv-toestellen op de kamers van zijn hotel een signaal doorstuurt waardoor zijn gasten beelden kunnen bekijken.

De uitzondering van de auteurswet die mededelingen in familiekring kosteloos maakt, geldt dus niet voor de intimiteit van een hotelkamer.

Tot nogtoe had het Belgische Hof van Cassatie als kosteloos weerhouden, elke mededeling op een bijeenkomst van een beperkte groep met een intieme band van sociale of familiale aard,waarbij men uiteraard mag aannemen dat een hotelkamer dit soort bijeenkomsten ontvangt.

Het Hof van Justitie oordeelt echter dat de transmissie die in de hotelkamer terechtkomt niet kosteloos kan zijn.

Het Hof volgt hierbij de redenering dat de transmissie die de hotelier ontvangt en voor hem bestemd is, op zijn beurt verzendt naar een nieuw publiek , dat zichzelf opvolgt in de kamers van het hotel.

Door die nieuwe transmissie kan er geen kosteloosheid zijn.(art 3,par1,dir.2001/29)

Het Hof spreekt zich niet uit over de vraag of het al dan niet aanwezig zijn van een winstoogmerk een criterium is.

(Arrest HvJ C-306/05 7 december 2006)

Jules de Keersmaecker
adv.jdk@belgavoka.be