Hogere interesten voor achterstallige facturen : 10 %

Vanaf 1 juli 2006 is de interestvoet op achterstallige betalingen van handelstransactie gestegen tot 10 %. Een factuur moet binnen 30 dagen betaald worden. D

Een factuur moet binnen 30 dagen betaald worden. De interesten lopen van rechtswege na verstrijken van de betalingstermijn. Een ingebrekestelling is niet nodig. Deze interestvoet geldt voor leveringen en diensten tussen ondernemingen en niet voor prestaties aan consumenten.