Hyperlinker opnieuw veroordeeld

De Correctionele Rechtbank van Namen heeft zich opnieuw uitgesproken over de vraag of een ?linker? inbreuken maakt op de auteurswet. Met andere woorden : begaat wie op zijn website een link legt naar een illegale site waar muziek wordt aangeboden, een inbreuk op de auteurswet ?

Artikel 80 van de auteurswet straft hij die zich schuldig maakt aan namaking.

Het bestraft hij die nagemaakte voorwerpen verkoopt, verhuurt, te koop stelt of te huur stelt, in voorraad heeft voor de verkoop of de verhuur of in België invoert voor commerciële doeleinden.

Een persoon die via zijn site links aanbiedt naar sites elders in de wereld waar illegale muziek wordt aangeboden, heeft zelf geen muziek “in voorraad”, verkoopt, verhuurt niet, maar maakt zich wel schuldig aan de verspreiding, zoals beoogd in artikel 80 van de auteurswet.

Dit wordt andermaal bevestigd door de Correctionele Rechtbank van Namen, waarbij wordt verwezen naar het arrest van het Hof van Cassatie van 3 februari 2004 waar uitdrukkelijk het fenomeen van de hyperlinks (P2P of peer to peer) wordt onderzocht : “La participation du (demandeur) dans la diffusion de pornographie enfantine via internet consistait à avoir acheté, développé et exploité économiquement un site web à partir duquel était proposé, sous le couvert de sa responsabilité, un ensemble d’hyperliens ayant clairement un dénominateur commun, à savoir des image de pornographie enfantine” et que l’argument du demandeur, selon lequel l’exploitant du site ne peut être tenu responsable “ “du contenu concret des sites web auxquels renvoient les hyperliens “, ne tient pas la route dès lors que son implication ressort assurément du fait même que les hyperliens ont été  réunis et proposés sur son site, ce dont, nonobstant ses allégations, il avait connaissance”.

De hyperlinker moet van de Naamse strafrechter aan de schadelijdende rechthebbenden een schadevergoeding betalen van € 33.500,00. Men weze dus gewaarschuwd (Corr. Namen, 12de Kamer, 25 april 2007).

Jules de Keersmaecker Jules
de.keersmaecker.jules@skynet.be