Interestvoet vanaf 1.1.2007 : 11 %

In het Belgisch Staatsblad van 30.1.2007 werd de nieuwe interestvoet voor het eerste semester 2007 bekend gemaakt.

De interestvoet is niet tegenover particulieren van toepassing maar alleen in het kader van de wet van 2.8.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Voordien was de interestvoet 10 %.