Interestvoeten vanaf 1 januari 2011

In het Belgisch Staatsblad van 18 en 3 1 januari 2011 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt.

De wettelijke interestvoet voor het jaar 2011 bedraagt alleen maar 3,75 %.  In 2010 bedroeg de interestvoet 3,25 %.  In  2009 was de wettelijke interestvoet nog 5,5 %.

In sociale en fiscale zaken is een specifieke rentevoet van toepasing.  Zoals ook in de verleden jaren geldt een interestvoet van 7 %.

Voor het eerste semester van 2011 is een interestvoet van 8 % van toepassing op laattijdige betalingen van handelstransacties. De partijen hebben het recht een andere interestvoet overeen te komen. De schuldeiser heeft automatisch – dus zonder ingebrekestelling – recht op interesten indien een betaling niet gebeurd is binnen de 30 dagen van de factuur.

Guido Zians
guido.zians@zians-haas.be
www.zians-haas.be