Interestvoeten vanaf 1 januari 2012

In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt.

De wettelijke interestvoet voor het jaar 2012 bedraagt 4,25 %.

Ter herinnering vermelden wij de interestvoeten van de laatste jaren:  

– 2007 : 6 %
-2008 :  7 %
– 2009 :  5,5 %
– 2010 :  3,25 %
– 2011 : 3,75 %

Voor het eerste semester van 2012 is een interestvoet van 8 % van toepassing op laattijdige betalingen van handelstransacties. De partijen hebben het recht een andere interestvoet overeen te komen. De schuldeiser heeft automatisch – dus zonder ingebrekestelling – recht op interesten indien een betaling niet gebeurd is binnen de 30 dagen van de factuur.

Ter herinnering de interestvoeten vermelden wij de interestvoeten in handelszaken van de laatste jaren : 

– van 1.1.2007 tot 30.6.2007 : 11 %

– van 1.7.2007 tot 31.12.2007 : 11,5 %

– 2008 : 11,5 %

– van  1.1.2009 tot 30.6.2009 : 9,5 %

– van 1.7.2009 tot 30.6.2011 : 8 %

– van  1.7.2011 tot 31.12.2011 : 8,5 %

Guido Zians
Tel. 00 32 80 280 900
guido.zians@zians-haas.be>
www.zians-haas.be