Interestvoeten vanaf 1 januari 2013

In het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2013 werd de nieuwe wettelijk interestvoet gekend gemaakt.

De wettelijke interestvoet voor het jaar 2013 bedraagt 2,75 %.

Ter herinnering vermelden wij de interestvoeten van de laatste jaren:

– 2007 : 6 %
-2008 : 7 %
– 2009 : 5,5 %
– 2010 : 3,25 %
– 2011 : 3,75 %
– 2012 : 4,25 %

Voor het eerste semester van 2013 is een interestvoet van 8 % van toepassing op laattijdige betalingen van handelstransacties (zie persmededeling van het bevoegde ministerie). De partijen hebben het recht een andere interestvoet overeen te komen. De schuldeiser heeft automatisch – dus zonder ingebrekestelling – recht op interesten indien een betaling niet gebeurd is binnen de 30 dagen van de factuur.

Ter herinnering de interestvoeten vermelden wij de interestvoeten in handelszaken van de laatste jaren :

-van 1.1.2007 tot 30.6.2007 : 11 %
-van 1.7.2007 tot 31.12.2007 : 11,5 %
-2008 : 11,5 %
-van 1.1.2009 tot 30.6.2009 : 9,5 %
-van 1.7.2009 tot 30.6.2011 : 8 %
-van 1.7.2011 tot 31.12.2011 : 8,5 %
– 2012 : 8 %

In fiscale en sociale zaken geldt een specifiek tarief van 7% sinds 1.1.2009.

Guido ZIANS

Tel. 00 32 80 280 900
guido.zians@zians-haas.be

www.zians-haas.be