Juridische waarde digitale handtekening via e-ID uitgeklaard (art. 21-23 WAV)

De elektronische handtekening die geplaatst wordt via een elektronische identiteitskaart is juridisch gelijk aan een handgeschreven handtekening. De accreditatie van de certificatiedienstverlener is hiervoor geen noodzakelijke voorwaarde. Omdat hierover onduidelijk bestond, wordt de accreditatievereiste in de wet op de bevolkingsregisters geschrapt.

De accreditatie van certificatiedienstverleners (maatschappijen die elektronische handtekeningen afleveren) is vrijwillig. Ze wordt afgeleverd door de FOD Economie en bewijst dat het systeem waarmee de maatschappij werkt aan strenge kwaliteitsnormen voldoet. 

 

Ook op Europees vlak wordt accreditatie niet als meerwaarde beschouwd. Het Europees Parlement heeft het mechanisme bijvoorbeeld niet meer opgenomen in het voorstel van verordening over de elektronische identificatie en de vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt. 

 

Dit onderdeel van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging treedt in werking op 10 januari 2014, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
Bron:Wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging (art. 21-23), BS 31 december 2013.