Kan een journalist zich schuldig maken aan stalking ?

Wanneer een journalist de rust van een persoon verstoort, door deze te willen interviewen naar aanleiding van een belangrijk nieuwsfeit, kan deze dan worden veroordeeld voor stalking?

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen meent van wel.

De feiten zijn de volgende:

Een Turkse dame was één van de slachtoffers van de racistische schietpartij te Antwerpen van 12 mei 2006.

Zij bevond zich in een ziekenhuis op de afdeling intensieve zorgen.

Een journaliste kon onder een vals voorwendsel in de ziekenhuiskamer binnengeraken, en een interview met het slachtoffer maken.

Het Openbaar Ministerie vervolgde de journaliste wegens stalking.

De eerste vraag rijst of voor stalking een repetitief gedrag nodig is, of dat eénmalige belaging van een persoon kan volstaan voor dit begrip .

Beoogde de wetgever niet een situatie waarbij het slachtoffer onder constante bedreiging staat?

De Antwerpse rechter meent van niet , voor hem volstaat een enkel feit.( zie ook P.Vanwalleghem in de Juristenkrant 18 april 2007)

Er ontstaat in de voorliggende zaak echter nog een belangrijke vraag: moet er een afweging worden gemaakt tussen het recht op informatie en het recht op privacy?

Kan met andere woorden een journalist de rust van een publiek persoon verstoren, wanneer de journalist op zoek gaat naar maatschappelijke relevante informatie?

In de voorbereiding op de stemming van het betreffende artikel in de strafwetboek (art. 442 bis) werd in het parlement de vraag gesteld:

“slaat het wetsvoorstel bijvoorbeeld ook op paparazzi, en is dit wel de bedoeling? Is het in dit verband raadzaam de term “bespieden” te behouden”?

De toenmalige minister antwoordde dat het wetsvoorstel de paparazzi niet beoogt.

Men betreedt hier immers een zeer delicaat terrein in de afweging tussen het recht op informatie en het recht op privacy.

We kunnen alleszins stellen dat vele maatschappelijk relevante dossiers nooit het zonlicht zouden hebben gezien mocht de rust van een publiek persoon niet worden verstoord , denken we nog maar aan de recente schandalen in het Engelse Lagerhuis.

Toch oordeelde de Rechtbank in Antwerpen dat de journalist die in de kamer van het slachtoffer binnenging tegen de instructies van het ziekenhuis in, zich schuldig maakte  aan stalking.

Wordt vervolgd in beroep.

(Correctioneel Antwerpen , kamer 3C, 2 juni 2009, inzake K/A)

Jules De Keersmaecker
adv.jdk@skynet.be