Laat het champagnebier maar vloeien…

Op de vraag of kon worden vergeleken tussen ?producten zonder benaming van oorsprong? en producten ?met benaming van oorsprong? antwoordt het Hof van Justitie dat een dergelijke vergelijking wel degelijk kan en niet persé verboden is.

Een brouwer uit Buggenhout brengt sinds 2001 een bier op de markt onder de benaming “Malheur Brut Réserve”, dat wordt gebrouwen “volgens de methode van Champagne.”

Op de fles staat ondermeer “Brut Réserve”, en wordt er verwezen naar de wijnbouwers in Reims.

Het bier werd gelanceerd als “champagnebier”.

Het comité interprofessionel du vin de champagne dagvaardde de brouwer voor de rechtbank van Nijvel, om  hem te horen verbieden om bovenvermelde verwijzingen te gebruiken, ondermeer omdat het zou gaan om ongeoorloofde vergelijkende reclame.

De eerste rechter verbood aan de brouwer om nog gebruik te maken van de aanduidingen “methode tradtionnelle”, “champagne” en “Reims-France”.

In beroep stelde het Hof een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie bevestigt dat er kan sprake zijn van vergelijkende reclame, zelfs wanneer enkel wordt verwezen naar een soort product, en niet naar een bepaalde onderneming.

Op de vraag of kon worden vergeleken tussen “producten zonder benaming van oorsprong” en producten “met benaming van oorsprong” antwoordt het Hof van Justitie dat een dergelijke vergelijking wel degelijk kan en niet persé verboden is.

Hieruit kan worden afgeleid dat de brouwer verder zijn huidige vorm van reclame kan behouden. (H.v.J. 19 april 2007 nr. C-381/05 www.curia.eu ; Voorzitter Koophandel Nijvel 26 juli 2002, J.T. 2002, 692).

Jules de Keersmaeker
de.keersmaecker.jules@skynet.be