Lange wachttijden voor vrijgave van bankrekeningen afgezwakt

Wetswijziging helpt de langstlevende partner

In het verleden moest de bejaarde weduwe weken en zelfs maanden na de dood van zijn echtgenoot op de vrijgave van zijn bankrekening wachten. In de tussentijd moest de familie financiële steun geven, zelfs indien eigenlijk genoeg geld op de rekening of het spaarboekje stond.

Met de wetswijzigingen van 6 mei en 28 Juni 2009 worden de rechten van de langstlevende partner gesterkt.

Ten eerste word de noodzaak van een acte van bekendheid afgeschaft. Het is nu voldoende een attest of akte van erfopvolging te kunnen voorleggen, die door de ontvanger van successiekantoor of van de notaris worden opgesteld.

Om het probleem van de blokkering van de rekeningen af te milderen werd bovendien de mogelijkheid gegeven, om op aanvraag van de langstlevende partner van de gemeenschappelijke rekeningen tot de helft van de solde créditeur af te halen en maximaal tot een bedrag van 5.000 €.

Dit maximaal bedrag geldt niet per rekening maar in het geheel voor alle tegoeden samen. De uitbetaalde sommen worden bij de vereffening van de nalatenschap in rekening gebracht, in die mate waarop de partner recht op heeft.

Rainer PALM
rainer.palm@zians-haas.be