Legitimatiebewijs voor sociaal inspecteurs

Het Sociaal Strafwetboek schrijft voor dat sociaal inspecteurs een legitimatiebewijs moeten kunnen voorleggen wanneer ze hun ambt uitoefenen. Hoe dat bewijs eruit ziet, blijkt nu uit een uitvoeringsbesluit van 15 mei 2014.

Inspectiediensten

 

Het nieuwe KB bepaalt dat elke federale inspectiedienst een legitimatiebewijs (model) moet afleveren aan zijn sociaal inspecteurs. Vanaf de opmaak is het legitimatiebewijs 10 jaar geldig.  

 

Het KB preciseert dat het hier gaat om inspectiediensten die:
vallen onder het gezag van de ministers die bevoegd zijn voor werkgelegenheid en arbeid, sociale zekerheid, sociale zaken, volksgezondheid; of
vallen onder openbare instellingen die daarvan afhangen. 

 

Ze zijn belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek, van de wetten bedoeld in boek 2 van het Sociaal Strafwetboek, en van de andere wetten waarvan ze met het toezicht zijn belast, en met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

 

Legitimatiebewijs

 

Het legitimatiebewijs heeft de vorm van een rechthoek van minimum 85 mm op 54 mm en is geplastificeerd. 

 

De voorzijde vermeldt minstens:
(bovenaan) de vermelding ‘Koninkrijk België – legitimatiebewijs’;
(op het linkergedeelte) een identiteitsfoto in kleur van de houder van de kaart, met een minimumformaat van 25 mm op 18 mm;
de naam, de voornaam en de handtekening van de houder;
de identificatie en het logo van de inspectiedienst van de houder;
de vermelding dat de houder sociaal inspecteur is;
de identificatie en de handtekening van de overheid die het legitimatiebewijs toekent;
(in de rechterbenedenhoek) de domeinnaamextensie ‘.be’;
een band in de drie nationale kleuren op de rechterrand;
het nationaal wapenschild dat zich in de linkerbovenhoek van het legitimatiebewijs bevindt. 

 

De keerzijde bevat:
(de vermelding) ‘De sociaal inspecteurs oefenen hun bevoegdheden uit in overeenstemming met de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek en andere bijzondere wetten.’; en
de domeinnaamextensie ‘.be’ in de rechterbenedenhoek. 

 

Een voorlopig bewijs op papier kan tijdelijk afgeleverd worden:
in geval van aanvraag van een nieuw legitimatiebewijs, of
in geval van verlies van het legitimatiebewijs. 

 

Dit ook tijdens de termijn die nodig is voor het afdrukken van het bewijs op een geplastificeerde drager. 

 

In werking

 

Het KB van 15 mei 2014 treedt in werking op 1 januari 2015. Dat is de eerste dag van het semester dat volgt op het semester waarin de tekst is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron:Koninklijk besluit van 15 mei 2014 tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek, BS 10 juli 2014