Lichtzinnig beroep kost 2.500 ?

Een lichtzinnig beroep kan ongewenste gevolgen hebben…

Wanneer beroep wordt aangetekend tegen een zeer gemotiveerd vonnis dat verwijst naar vaste cassatierechtspraak, is dit lichtzinnig en maatschappelijk onaanvaardbaar.

De geldboete voorzien in art.1072bis van het gerechtelijk wetboek strekt er toe het nadeel berokkend aan de rechtsbedeling in het algemeen te herstellen.

Lichtzinnig beroep hindert immers de goede werking van het rechtssysteem door afwending van de schaarse middelen van justitie ten koste van andere, meer behartenswaardige dossiers.  In die omstandigheden is een geldboete van 2.500 euro wegens het roekeloos karakter van het beroep verantwoord (vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen, 30 mei 2006 vzw I. / E.).

Jules de Keersmaecker
adv.jdk@skynet.be