Naar een objectieve berekening van onderhoudsbijdragen?

Spijts het bestaan van verschillende berekeningsmethodes blijkt een correcte en objectieve bepaling van een onderhoudsbijdrage voor kinderen steeds weer een moeilijke evenwichtsoefening.

Om daaraan te verhelpen heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers onlangs een Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdrage voor hun kinderen goedgekeurd.


Het ontwerp, dat thans in de Senaat wordt besproken en waaraan wellicht nog enkele wijzigingen zullen worden aangebracht, bevat een duidelijke omschrijving van de onderhoudsverplichtingen van de ouders, een definitie van de buitengewone kosten van de kinderen, een statuut voor de “kindrekening”, een éénvormige regeling voor de ontvangstmachtiging en een verplichting voor de rechtbanken om in de vonnissen tot vaststelling van de onderhoudsbijdragen voor kinderen een achttal elementen te expliciteren en tevens te verduidelijken op welke manier zij deze elementen in acht genomen hebben.

Het ontwerp voorziet tenslotte in de oprichting van een Commissie voor Onderhoudsbijdragen die als opdracht zou hebben aanbevelingen op te stellen voor de begroting van de kosten en van de vaststelling van de onderhoudsbijdrage van de ouders.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Joris LAGROU
lagrou.advocaten@skynet.be