Nieuw model van startverklaring en EPB-aangifte

De Vlaamse regering heeft de modelformulieren voor de startverklaring en de EPB-aangifte aangevuld met een onderdeel over de energieprestaties van installaties en serres. Immers, sinds 1 januari 2015 zijn serres en verwarmde stallen onderworpen aan de EPB-eisen. Voor allerlei ‘installaties’ bestaan er al langer EPB-eisen.

Startverklaring of EPB-aangifte

De startverklaring bevat een raming van de energieprestaties van een nieuw, te vernieuwen of te renoveren gebouw. De bouwheer, architect of andere EPB-verslaggever moet dat document vóór de start van de werken indienen. De EPB-aangifte is een vergelijkbaar document, dat ná de werken wordt opgesteld, en dat dus de reële energieprestaties weergeeft.

Hierna overlopen we even de wijzigingen aan de modellen.

Algemene gegevens

Rubriek ‘A. Algemene gegevens’ van de startverklaring wijzigt niet. In dezelfde rubriek van de EPB-aangifte moet vanaf nu – naast de datum van het einde van de werken – ook de datum van ingebruikname ingevuld worden.

Rubriek ‘B. Persoonlijke gegevens’ wijzigt niet.

Bij ‘C. Indeling van het bouwproject’ van de startverklaring – in de EPB-aangifte nog onder rubriek A – wordt er voortaan een opsplitsing gemaakt tussen een renovatie met al of niet vervanging van de vensters, en een renovatie of functiewijziging met al of niet plaatsing van nieuwe installaties of vernieuwing van de bestaande installaties.

Energieprestaties

De geraamde of reële energieprestaties zijn opgenomen in de rubriek ‘D. Gebouw’ (startverklaring) of ‘C. Resultaten’ (EPB-aangifte). Daar noteren we bij de subrubriek:

1)U-waarden of R-waarden: geen wijzigingen;

2)K-peilresultaat: geen wijzigingen;

3)E-peilresultaat: hier is de noot weggevallen over de stedenbouwkundige aanvragen en meldingen die in 2013 of 2014 werden gedaan;

4)Netto-energiebehoefte voor verwarming: geen wijzigingen;

5)Risico op oververhitting: geen wijzigingen;

6)Hernieuwbare energie: geen wijzigingen;

7)Ventilatie: geen wijzigingen

8)Resultaten op vlak van installaties: dit is een nieuwe subrubriek. Het gaat hier onder meer over de prestaties van de verwarmingsketels, warmtepompen, sanitair warm water, circulatieleidingen, koeling, ventilatie en verlichting; en

9)Resultaten op het vlak van serres: ook dat is een nieuwe subrubriek.

Rubriek ‘E. Resultaten van de gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimtes’ – rubriek D in de EPB-aangifte – wijzigt niet.

Eindresultaat

Bij de ‘Samenvatting van de resultaten’ – rubriek F bij de startverklaring, rubriek E bij de EPB-aangifte – kunnen we voortaan het type landbouwgebouw en de energieprestaties van de installaties en serres terugvinden.

Tot slot zijn er nog de rubrieken ‘G. Ondertekening’ (bij de startverklaring) en ‘F. Bijlagen bij de EPB-aangifte’ (uiteraard bij de EPB-aangifte), die niet wijzigen.

Vanaf 4 mei 2015

De nieuwe formulieren moeten gebruikt worden vanaf 4 mei.

Bron:Ministerieel besluit van 21 april 2015 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de vorm en de inhoud van de startverklaring en het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw, BS 30 april 2015.