Nu ben ik mijn provider echt beu !!!

En daar is art. 39bis van de Wet op de handelspraktijken om U te helpen?

Iedereen kent dat soort contracten , die worden afgesloten voor een welbepaalde duur , maar die dan na verloop van die duurtijd stilzwijgend worden omgezet in een contract van onbepaalde duur, waar men dan ook zeer moeilijk van afgeraakt.

De wet is nu de consument van diensten die via dergelijk contract werden afgesloten ter hulp geschoten.

Het eerste nieuwe gegeven is dat de consument van deze diensten (GSM , internet , fitness ….) er in het contract moet op gewezen worden dat er een stilzwijgende verlenging inzit.

De sanctie is dat de consument recht heeft op schadevergoeding, indien hij door dit gebrek aan informatie schade heeft geleden. Dit kan bijvoorbeeld de teruggave de betalingen die men gedaan heeft , terwijl men de dienst niet heeft kunnen gebruiken , of de meerprijs die men betaald heeft voor diensten die elders goedkoper zijn.

Het tweede nieuw gegeven is dat de consument ,  na het ingaan van de stilzwijgende verlenging , ten allen tijde de overeenkomst kan opzeggen,  met een maximum opzegtermijn van 1 maand.

Nadien toch geleverde diensten zijn ongevraagd, en dus gratis. Let wel : het gaat enkel om diensten aan consumenten ! Gas en elektriciteit bv zijn producten , en bij  (zelfs gedeeltelijk ) gebruik voor beroepsdoeleinden geldt de wet niet.

Jules De Keersmaecker
adv.jdk@belgavoka.be